TOPONIEMENBANKJES – HISTORISCHE WANDELROUTES

In Brabant staan 27 toponiemenbankjes.

Een toponiem is een naam die verwijst naar het omliggende landschap. Gehuchten, dorpen, steden en landstreken kregen hun naam vaak door de geografische verschijningsvorm, de persoon die er woonde, of een gebeurtenis die er plaatsvond.

De bankjes zijn een geschenk van de Stichting Brabantse Bronnen. Met financiële steun van de provincie Noord-Brabant, Streekraad Het Groene Woud en de Stichting Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten hebben zij in 2015 de banken geplaatst in Het Groene Woud. De banken zijn allemaal voorzien van een informatiepaal met historische wetenswaardigheden van de locatie. Op deze wijze wil de Stichting de geschiedenis zichtbaar maken in het landschap. Stichting Brabantse Bronnen stelt zich gedurende vier jaar garant voor het beheer en onderhoud. Na deze periode gaat de zorg over naar de desbetreffende gemeente.

Langs de toponiemenbankjes zijn diverse historische wandelroutes gemaakt. De wandelingen zijn te vinden op de site Landschapscanon van Het Groene Woud

De route Son en Breugel heb ik zelf gewandeld.
Aanpassingen op de beschrijving:
5e alinea: Loop bij Wknp:17 R-door richting Wknp:18. Ga aan het eind van de Broekstraat R-af (Keske). Aan het einde van Keske R-af en meteen de eerste weg L-af (Herculeslaan).
Laatste alinea: Houd op de splitsing L-aan richting het bruggetje (bordje ‘Dieren van Vroonhoven’).

http://www.landschapscanonhetgroenewoud.com/plattegrond/gemeenten

2015-02-06 15.04.39